In memoriam Lambert Horst

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 85 jarige leeftijd Lambert Horst is overleden.

Lambert (Lampie) Horst was een van de oprichters van onze vereniging en in de beginfase eind 50 tiger jaren heeft hij onze vereniging zeer doortastend door de moeilijke beginfase van het opstarten van een vereniging geleid.

In die jaren was je als voorzitter belast met heel veel meer taken dan vandaag de dag want behalve de penningmeester en secretaris kwam er veel op de schouders van de voorzitter terecht. Omdat Lambert van beroep timmerman was heeft hij bij heel wat leden toen ook de helpende hand toegestoken bij verbouwingen en starters huisjes waar veel aan moest gebeuren. Naast liefhebber van de volleybal sport was Lambert ook een vaste supporter van de voetbalclub SV Huizen.

Op bijna alle Algemene Leden Vergaderingen was Lambert Horst aanwezig en genoot van de bloei en groei van onze vereniging. Aan het eind vroeg hij dan het woord en complementeerde hij het bestuur voor het gevoerde beleid en sprak zijn waardering uit over de goede samenhang van de leden onderling. In mijn jaren als voorzitter van de vereniging PDK Huizen sprak hij mij altijd aan op mijn inspanningen hiervoor en genoot, als dankbaar oud bestuurder, van de wijze waarop wij bij de volleybal , onze maar ook zijn club, voorzagen van positieve inspiratie op alle terreinen.

Lambert Horst begon als lid en voorzitter en ontving na zijn actieve volleybal periode de titel van Ere Voorzitter die hij met alle waardigheid die daar bij hoorde graag met zich meedroeg.

Vanwege een afnemende goede gezondheid zagen wij Lambert Horst de laatste jaren steeds minder in de sporthal en dinsdag jl. ontvingen wij het bericht van zijn overlijden. Een zeer toegewijde maar ook markante persoonlijkheid is ons ontvallen.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Mede namens het bestuur van Volleybalvereniging Prima Donna Kaas Huizen,

Jan Kos

Geplaatst in vereniging.