Kennismaking

Alvorens je lid wordt, biedt Volleybalvereniging Prima Donna Kaas Huizen je de moge­lijk­heid om een aantal trainingen kos­teloos bij te wo­nen. Je kunt hiervoor con­tact opnemen met het secretariaat.

Marieke van Beek
Tele­foon 06-10158934
E-mail: secretariaat@primadonnakaashuizen.nl

Zij zal je komst aan de betreffende trai­ner(ster) door­geven. Op deze trainin­gen kun je met PDK Huizen kennismaken en vast iets van de sfeer proe­ven. Als je na deze zogenaamde proeftrainingen besluit om lid te worden, vul je het inschrijffor­mu­lier in dat je van de trainer(ster) hebt ontvan­gen. Je gegevens worden door de ledenad­ministratie verwerkt en doorgege­ven aan de penning­meester. Na verloop van tijd ont­vang je dan bericht over de beta­ling van de contri­butie.

De contributie is afhankelijk van het team waarbij je wordt ingedeeld. Klik hier voor de hoogte van de contributies.