Jeugd Veilig Actief

Op de laatste algemene leden vergadering van 10 oktober 2017 zijn wij als tweede vereniging in Huizen benoemd tot vereniging die een veilig klimaat heeft voor alle leden van de vereniging. De uitreiking werd  gedaan door de wethouder mevr. Verhage en mevr. Anita Campbell van Sportplatform Huizen.

Bestuur en leden van Volleybalvereniging Prima Donna Kaas Huizen houden zich aan de volgende gedragsregels: de SI definitie gedragsregels en verwachten van elkaar dat iedereen zich houdt aan: de gedragsregels binnen de VVH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanname beleid vrijwilligers

Volleybalvereniging Prima Donna Kaas Huizen heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers. Wij willen dat alle leden in veilige handen zijn en daarom willen we vooraf nagaan of vrijwilligers op een verantwoorde wijze met de leden van Volleybavereniging Prima Donna Kaas Huizen om kunnen gaan.

We volgen de onderstaande stappen:

  • Iemand uit het bestuur houdt een gesprek met de mogelijk nieuwe vrijwilliger.
  • We checken eventuele referenties, bijvoorbeeld door middel van telefonisch contact met een voorgaande vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • We laten een VOG aanvragen, dit herhalen we elke 3 tot 5 jaar.
  • We maken de vrijwilliger lid van de bond en als dat niet kan, laten wij de vrijwilligers een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • We laten de vrijwilliger de gedragsregels doornemen en laten de vrijwilliger dit ondertekenen.