Onze vereniging is rookvrij per 1 januari 2020

Huizen, 4 januari 2020

Aan alle leden van Volleybalvereniging Prima Donna Kaas Huizen,

Vanaf 1-1-2020 richt Volleybal Vereniging Prima Donna Kaas Huizen  zich nog meer op gezondheid. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit betekent dat we onze accommodaties en toegangen ertoe, rookvrij maken.

Waarom op weg naar rookvrij?

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie

Wat verandert er?

Vanaf 1-1-2020 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken op bijvoorbeeld de schoolpleinen waar onze zalen aan grenzen zijn rookvrij. Dit geldt ook voor tijdstippen waar er geen kinderen in de buurt zijn. Het is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als VV Primadonna Kaas Huizen onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

We hopen dat je, net als onze vereniging,  je sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan het nieuwe beleid. Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via het secretariaat of andere leden van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur