Contributie

Seizoen 2019-2020, contributie per seizoen

De competitie/team-indeling is bepalend voor de uiteindelijke contributie. Een jeugdlid dat in de seniorencompetitie speelt, wordt als seniorenspeler aangeslagen. 

  Senioren
vanaf 18 jaar
Junioren
12-17 jaar
Mini’s
6-11 jaar
Recreanten
Team wat 1 keer traint    € 355,00 € 283,00 € 197,00 € 242,00
Team wat 2 keer traint € 424,00 € 345,00 € 245,00  

Teams die vanaf 1 mei beginnen met trainen krijgen een toeslag van € 30,= berekend per seizoen om de extra kosten te dekken.

G-groep : 1x per maand training : jaarcontributie € 54,=
Verenigingsleden jaarcontributie: € 12,50.

Incasso

De contributies worden in twee termijnen geïncasseerd, op 25 oktober en op 25 februari van het lopende jaar. 

Bij incasso per acceptgirokaart wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijf-/ uitschrijf-formulier

Het inschrijfformulier kun je downloaden en is te verkrijgen via de ledenadministratie:

Jan Willem Kinkel,
Kielzog 14
1276 GX Huizen
035-5233421 
ledenadministratie@primadonnakaashuizen.nl

uitschrijvingsformulier

aanmeldingsformulier

Lidmaatschap opzeggen

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan kun je dit doen door het uitschrijfformulier in te leveren bij Jan Willem Kinkel. Voor de spelregels met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap verwijzen wij je graag naar het uitschrijfformulier waarvan de button hierboven staat vermeld.