Recreanten

De afdeling Recreanten van vv Prima Donna Kaas Huizen biedt de recreatiesporter een avond sporten in teamverband, waar gezelligheid voorop staat. De meer fanatieke recreant kan daarbij zelfs kiezen voor deelname aan de re­creantencompetitie. Er bestaan dames-, heren- en recreantenmix­groepen.

Bij alle groe­pen is het mo­gelijk om ook deel te nemen aan de regio­nale recreanten­competitie. Deze com­petitie be­sta­at uit 5 à 7 toer­nooi-avon­den per seizoen. Daarin kunnen de krach­ten op recrean­ten-niveau gemeten worden, ook al volgt men niet elke week de training. Ideaal voor men­sen die graag een wed­strijd spelen, maar niet aan de eisen van de wedstrijdsport kunnen of wil­len vol­doen. Wil je ook lekker actief sporten zonder verplichtingen, kom dan eens een kijken op onze trainingsavond. Klik hier voor de kosten van het lidmaatschap of om je op te geven.

Totaal telt onze volleybalvereniging zo’n 70 recreanten!

Om deze grote groep in goede banen te leiden, is er een beleid_recreanten geschreven welke door de recreantenleden is goedgekeurd.

Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn de recreanten in nieuwe shirts gestoken. De nieuwe shirts worden mede mogelijk gemaakt door de nieuwe shirtsponsor Auto Lancker. Voor de volgende drie jaar zal Auto Lancker te zien zijn op de shirts van de recreanten.