Vrijwilligers beleid ALV 2022

In 2021 is tijdens de ALV aangekondigd dat de vereniging een vrijwilligersbeleid aan het ontwikkelen was en heeft van de leden toestemming gekregen om te werken aan een beleid.

Het is nu 2022 en het definitieve beleid zoals voor ogen tijdens een van de bestuursvergaderingen is besproken, is nog niet klaar en definitief.

Vrijwilligersbeleid voor 2022-2023

We vragen van ieder lid van de vereniging te kijken naar de eigen bewuste bijdrage aan het draaien van onze vereniging. Het doel van deze eerste stap is om om de bewustwording van de leden groter te maken dan het nu is en voor te bereiden op dat wat komen gaat.

Hoe is het beleid vorm gegeven ?

De basis van het beleid gaat om het vergaren van punten die je kunt verdienen bij je inzet te tonen op een van de vele taken die er liggen. Elke 2 punten staan 1 uur werk wat je verricht voor de vereniging.  Je wordt geacht een bepaalde hoeveelheid punten te verdienen om aan je vrijwilligers inzet te kunnen voldoen.

Welk werk is er al gedaan ?

  • de lijst met vrijwilligerstaken is gemaakt
  • een inschatting van tijd is gegeven aan elke taak
  • er zijn taken die eenmalig zijn ( bijvoorbeeld oliebollentoernooi organisator zijn) of langdurige taken zoals lid van Bestuur of TC (duren over het algemeen 1 jaar of meer)
  • het aantal leden is bekend (voor jeugdleden vragen we ook om ouders mee te helpen)
  • een inschatting is gemaakt van hoeveel punten een lid zou moeten vergaren

openstaande issues :

  • zijn de uren per taak  reëel ?
  • Gaan we uren voor de organisatie van Heren 1 in de eredivisie (Stichting PDK volleybal) meetellen?
  • gaan we sancties toepassen bij niet behalen van het aantal punten
  • alternatieve methode : gaan we per team vragen punten te scoren

Wat gaan we nu in 2022-2023 doen ?

We vragen inzet van IEDEREEN : dit doen we om aan het eind van het jaar te vragen hoeveel vrijwilligerspunten ELK lid heeft gescoord. Dit doen we om de bewustwording te stimuleren.

We rekenen niet af maar willen juist met publicatie campagne gedurende het jaar er op wijzen dat we je nodig hebben om de vereniging te draaien.

Het doel voor aantal punten voor dit jaar is 8 punten (= 4 uur inzet)

Het bestuur vindt dat dat haalbaar moet zijn voor iedereen.

Ben je bewust dat je deel uit maakt van een vereniging die gedragen wordt door zijn leden, draag je steentje bij !

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meepraten? geef je op voor de vrijwilligers commissie