PDK Huizen in de pers

De jeugd van Prima Donna Kaas boekt successen en dat blijft niet onomgemerkt in de media.
Klik hier voor een artikel op de website van Vizier op Volleybal d.d. 19-2-2018.